Diagnostyka kabli

eltor 8

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok Sp. z o.o. oferuje badania odbiorcze i diagnostykę kabli średniego napięcia nowoczesnym systemem probierczo-diagnostycznym „DAC MV10” firmy Onsite HighVoltage.

Zakres badań kabla, który możemy wykonać na życzenie klienta:
– Detekcja i analiza występowania wyładowań niezupełnych na żyłach głównych kabla (DAC MV10),
– Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej kabla (DAC MV10),
– Próba wytrzymałości napięciowej zewnętrznej powłoki polietylenowej kabla,
– Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył głównych i powrotnych,
– Pomiar rezystancji izolacji powłoki polietylenowej kabla,
– Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla,
– Pomiar pojemności kabla.

Cena usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca, zakresu pomiarów i długości linii kablowej.